Laaggeletterdheid in kaart

Ontwikkeling van laaggeletterdheid in Nederland

Auteurs:

Marieke Buisman & Willem Houtkoop

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Buisman, M., & Houtkoop, W. (2014). Laaggeletterdheid in kaart. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.s.m. Stichting Lezen & Schrijven.

Korte samenvatting:

Nederland is een van de rijkste landen van de wereld en heeft de ambitie om bij de wereldtop van de kenniseconomieën te horen. Maar geen top zonder solide basis, en zo’n 1,3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar in ons land kunnen niet goed lezen en schrijven. Goede taalvaardigheden zijn essentieel om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt en aan het dagelijks leven. Nederland beschikt over een beroepsbevolking met een hoog gemiddeld niveau van taalvaardigheid.

Aanzienlijke groep

Er is echter ook een aanzienlijke groep mensen in Nederland die laaggeletterd is: 12 procent van de mensen tussen 16 en 65 jaar hebben moeite met het lezen, begrijpen en gebruiken van relatief eenvoudige teksten, in digitale vorm of op papier. Dat blijkt uit PIAAC: een OECD-onderzoek dat het niveau van kernvaardigheden onder volwassenen in 24 landen in kaart brengt.

Ontwikkeling laaggeletterdheid

Maar hoe ziet deze groep laaggeletterden eruit? Hoe ontwikkelt de laaggeletterdheid in Nederland zich? Tegen welke eisen lopen laaggeletterden thuis en op het werk aan? De publicatie Laaggeletterdheid in kaart stelt deze problematiek centraal en biedt daarmee een kennisbasis voor een effectieve aanpak van laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid in kaart is een gemeenschappelijke productie van het Expertisecentrum Beroepswijs en Stichting Lezen Schrijven.

Download de onderzoekspublicatie