Kritisch denken van mbo-niveau 2-studenten over sociaal-maatschappelijke thema’s

De rol van metacognitie en empathie om het kritisch denkprocedures te stimuleren

Auteurs:

Esther Beekman & Pieter Baay

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Beekman, E., & Baay, P. (2016). Kritisch denken van mbo-niveau 2-studenten over sociaal-maatschappelijke thema’s. De rol van metacognitie en empathie om het kritisch denkproces te stimuleren. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Over het algemeen, hetgeen wat ik gehoord heb, zijn er meer vluchtelingen hier voor het geld dan echte. Dus dan zou ik ze gewoon allemaal terugsturen.?

Waar heeft deze student dit gehoord? Is de informatie waar? Is het een logische afweging? Wordt hier vanuit meerdere perspectieven gekeken? Hoe komt het denken van de student tot stand? Is dit kritisch denken? Onderzoekers van ECBO en de Universiteit Utrecht interviewden in deze verkenning 35 studenten van verschillende niveau 2-opleidingen op vijf verschillende scholen en keken op welke manier zij kritisch denken over sociaal-maatschappelijke thema’s. De individuele interviews zijn gehouden aan de hand van vier casussen: de vluchtelingencrisis, homoseksualiteit, orgaandonatie en de wettelijke alcoholleeftijd. Uit de verkenning komt naar voren dat jongeren makkelijker kritisch kunnen denken over onderwerpen die dichtbij hen staan. Zij wegen feiten, meningen, normen en waarden mee, maar die worden niet altijd op betrouwbaarheid beoordeeld. Het onderwerp tastbaar maken helpt om empathie op te wekken, maar dat is niet genoeg: het lijkt nodig als dat docenten daarnaast jongeren langer laten nadenken over hun eigen denken.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op