Krachten bundelen: over co-makership tussen onderwijs en bedrijfsleven

Auteurs:

Hester Smulders, Aimée Hoeve & Marc van der Meer

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Smulders, H., Hoeve, A., & Van der Meer, M. (2013). Krachten bundelen voor vakmanschap: over co-makership tussen onderwijs en bedrijfsleven. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Scholen en bedrijven hebben elkaar nodig om goed beroepsonderwijs te kunnen bieden. Samenwerking tussen scholen en bedrijven is dan ook een belangrijk onderwerp binnen het beroepsonderwijs. ECBO deed onderzoek naar succesvolle voorbeelden van deze samenwerking. Een belangrijk deel van een beroepsopleiding vindt plaats in de praktijk, omdat de student tijdens zijn stage of leerbaan naar een leerbedrijf gaat. De praktijk is een goede leerschool, maar niet altijd een goede leeromgeving. Zo kan het zijn dat studenten bepaalde taken niet mogen uitvoeren, dat het bedrijf te veel risico loopt, of dat er geen ruimte is voor het maken van fouten.

Werkleeromgeving

Scholen en bedrijven kunnen werken aan een betere en meer relevante onderwijskwaliteit door gezamenlijk een leerwerkomgeving neer te zetten. Een omgeving waarin de twee kanten van beroepsonderwijs bij elkaar komen: het werk (met zijn werkproceduressen, beroepshouding en het toepassen van kennis en vaardigheden) en de school (met de nadruk op theorie, vaardigheden en reflectie).

Verbeteren van samenwerking

Het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is een hoofddoel van het Innovatiearrangement. Dit arrangement nodigt het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven uit om samen experimentele projecten op te zetten die moeten leiden tot beter beroepsonderwijs. ECBO deed onderzoek naar initiatieven op dit gebied. Vormen van samenwerking In de brochure Co-makership. Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven zet ECBO vijf verschillende vormen van samenwerking tussen scholen en bedrijven op een rij, elk met hun specifieke voordelen en risicos.

  • School in bedrijf;
  • Onderwijs en bedrijfsleven realiseren een nieuwe entiteit;
  • Bedrijf in de school;
  • Tijdelijke samenwerking tussen school en bedrijf;
  • Samenwerking tussen school en intermediair.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Het Platform Beroepsonderwijs (hpbo).

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op