Klaar voor de groei

Monitor uitrol Associate degree

Auteurs:

Mark Imandt, Emina van den Berg, José Mulder, Fred Verbeek, Régina Petit & Christoph Meng

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Imandt, M., Van den Berg, E., Mulder, J., Verbeek, F., Petit, R., & Meng, C. (2015). Klaar voor de groei? Monitor uitrol Associate degree. Onderzoek in opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.

Korte samenvatting:

Met de ‘Monitor uitrol Associate degree’ zijn ontwikkelingen ten aanzien van de Associate degree (Ad) in de studiejaren 2013/2014 en 2014/2015 gevolgd. Sinds 1 september 2013 is, na diverse pilot-rondes, de Associate degree (Ad) definitief onderdeel van het hoger beroepsonderwijs als opleidingsniveau tussen mbo-4 en de hbo-bachelor.

Vijf hoofdvragen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een consortium van ECBO, Kohnstamm Instituut en ROA onder leiding van SEO Economisch Onderzoek gevraagd de ontwikkelingen rondom de Ad te monitoren. De monitor heeft zich geconcentreerd op vijf hoofdvragen:

  • Hoe ontwikkelt zich het aanbod aan Ad-programma’s en wat zijn daarvan de oorzaken?
  • Hoe ontwikkelt zich de instroom van studenten in Ad-programma’s en wat zijn daarvan de oorzaken?
  • Hoe ontwikkelt zich het studieverloop van Ad-studenten en wat zijn daarvan de oorzaken?
  • Hoe ontwikkelt zich de positie van de Ad’er op de arbeidsmarkt en wat zijn daarvan de oorzaken?
  • Welke factoren spelen een rol bij het slagen of falen van een Ad-programma?

Voor de beantwoording van de vragen is gebruikgemaakt van een mix van bestaande bronnen (zoals DUO-registratiegegevens en de ROA-alumni-enquêtes) en aanvullende bronnen (zoals interviews met instellingen en enquêtes onder studenten en werkgevers). Ook kijken de onderzoekers op welke wijze de komende jaren de verdere uitrol van de Ad kan worden gemonitord.

Resultaten

Het definitief wettelijk verankeren van de Ad heeft er niet toe geleid dat het aantal Ad-programma?s en de instroom van studenten de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen. Dat heeft wellicht ermee te maken dat de Ad nog erg onbekend is en een onduidelijke positie heeft in het onderwijsstelsel en op de arbeidsmarkt. Daar waar de Ad wel bekend is, zijn instellingen, studenten en werkgevers overwegend positief. Klaar voor de groei? Daarmee staat de Ad op een kruispunt. De Ad lijkt meerwaarde te hebben, maar mag dat nu gaan bewijzen met steun van alle betrokkenen. De wettelijke verankering is geregeld en geïmplementeerd, nu kan de uitrol in de praktijk gaan plaatsvinden.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op