Kiezen moet: Focus in het mbo door profilering

Focus aanbrengen om beter te presteren'

Auteurs:

Louise van de Venne & Olaf McDaniel

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van de Venne, L., & Mc Daniel, O. (2012). Kiezen moet: focus in het mbo door profilering. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Kwaliteitsverbetering en overlevingsdrang. Dat zijn de voornaamste redenen waarom instellingen ervoor kiezen zich te profileren op een specifiek mbo-onderdeel. Louise van de Venne (ECBO) en Olaf McDaniel (CBE Group) onderzochten met welke stimulerende en remmende factoren mbo-instellingen hierbij te maken kregen. Het mbo kwalificeert deelnemers voor de arbeidsmarkt, doorstroming naar vervolgonderwijs en burgerschap. Een brede opdracht, die instellingen dwingt keuzes te maken. Deze focus betekent echter niet dat er zaken blijven liggen, maar dat instellingen kansen signaleren en benutten om op innovatieve wijze betere resultaten te boeken. In het mbo leidde dit al tot maatwerk voor specifieke deelnemersgroepen, verrijking en verbreding van opleidingen, internationale stages, meer aandacht voor ondernemerschap en ?plustrajecten?. Innovatietrajecten In de brede studie Kiezen moet onderzoekt ECBO de focus die instellingen aanbrengen binnen de breedte van hun takenpakket.

In het kader hiervan onderzochten Louise van de Venne en Olaf McDaniel in de deelstudie Focus in het mbo door profilering wat de stimulerende en remmende factoren zijn voor innovatietrajecten waarmee mbo-instellingen zich profileren. Met deze studie wil ECBO instellingen een handreiking bieden die zich op een specifiek mbo-onderdeel willen profileren met verbetering en innovatie van het onderwijs.

Praktijkvoorbeelden

Van de Venne en McDaniel hebben met  betrokkenen van vijf mbo-instellingen – Clusius College, Leeuwenborgh Opleidingen, ROC de Leijgraaf, ROC van Twente en SintLucas – verkend welke factoren ertoe hebben geleid dat zij zich op onderdelen binnen hun instelling succesvol konden profileren. De uitkomsten uit deze studie laten zien dat het keuzeprocedures voorafgaande aan de profilering bewust, weloverwogen en beargumenteerd is.

Download de onderzoekspublicatie