Kernvaardigheden in Nederland

Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL)

Auteurs:

Willem Houtkoop, Jim Allen, Marieke Buisman, Didier Fouarge & Rolf van der Velden

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Houtkoop, W., Allen, J., Buisman, M., Fouarge, D., & Van der Velden, R. (2012). Kernvaardigheden in Nederland: Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL). Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO i.s.m. ROA.

Korte samenvatting:

Geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen worden ook wel kernvaardigheden genoemd. Hoe goed iemand deze vaardigheden beheerst, heeft grote sociale en economische gevolgen. ECBO verzorgt al langer het Nederlandse aandeel in het onderzoek naar de kernvaardigheden van volwassenen in internationaal vergelijkend perspectief. De resultaten van dat onderzoek zijn weergegeven in het rapport Kernvaardigheden in Nederland, op basis van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL). Menselijk kapitaal Met de uitkomsten van dit ALL-onderzoek kunnen uitspraken worden gedaan over het menselijk kapitaal van Nederland, de achtergronden daarvan en de gevolgen in termen van inkomen en maatschappelijke kansen. Dit alles in internationaal vergelijkend perspectief. Op basis hiervan zijn goede keuzes in (onderwijs-)beleid mogelijk.

Download de onderzoekspublicatie