Kennisdeling tussen Amsterdamse mbo’s

De kracht van verhalen

Auteurs:

Elke van Doorn & Pieter Baay

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Doorn, E. van, & Baay, P. (2017). Kennisdeling tussen Amsterdamse mbo’s: De kracht van verhalen. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De Amsterdamse MBO-Agenda faciliteert tientallen projecten waarmee mbo-studenten nog beter worden geholpen goed onderwijs te genieten. Om te kunnen leren van elkaars ervaringen, organiseert de gemeente verschillende vormen van kennisdeling. Dit evaluatierapport bevat een algemene blik op kennisdeling en een meer specifieke evaluatie van de kennisdelingsbijeenkomsten die in 2017 plaatsvonden. Model kennisdeling Wanneer we kijken naar het gehele kennisdelingsprocedures en de verschillende vormen van kennisdeling, kunnen we onderstaand model toepassen. Hier staan de acties weergegeven van de kennisdeler, de kenniszoeker en waar gefaciliteerd kan worden en middelen aangereikt om de kennisdeler te helpen.

Verhalen zijn een krachtig middel

Kennisdelingssessies blijken een succesvol middel om kennis te delen over de projecten, omdat daar het verhaal verteld wordt met passie/enthousiasme/emotie. Verhalen zijn een krachtig middel in de kennisoverdracht, omdat door toevoeging van emotie en procedures in een verhaal, de boodschap beter beklijft bij de ontvanger. Maar willen we nóg een stap verder zetten en realiseren dat de opgedane kennis daadwerkelijk wordt toegepast (rechter icoon ‘benutten van kennis’ in het model), zijn verhalen ‘slechts’ één ingrediënt.

Combineren en creëren

Meerdere kennisdelingsproducten en -acties versterken de totstandkoming van kennis. Uitgaand van het model waarin informatie via het verhaal tot bruikbare kennis leidt, zou het mooi zijn de bestaande kanalen te combineren, zo bruikbare kennis te creëren die vervolgens weer verder verspreid kan worden.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op