Kennisbenutting in het onderwijs

Een literatuurstudie

Auteurs:

Femke Nijland, Jan van Bruggen & Maarten de Laat

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Nijland, F., Van Bruggen, J., & De Laat, M. (2017). Kennisbenutting in het onderwijs: Een literatuurstudie. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Met de groei van de kennis over het opleiden in het mbo groeit bij kennisproducenten, kennisaanbieders en kennisgebruikers de belangstelling voor de condities waaronder kennis kan worden benut in het onderwijs. In deze literatuurstudie is verkend hoe wetenschappelijke kennis terechtkomt in de dagelijkse praktijk van onderwijsprofessionals. Wetenschappelijke kennis wordt nog maar weinig gebruikt door docenten. Ze gebruiken echter wel praktische kennis van mensen die ze vertrouwen, zoals collega’s en leidinggevenden. Wetenschappelijke kennis blijkt vooral te worden benut door docenten met een onderzoekende houding, in een organisatie die kennisbenutting stimuleert en faciliteert. Wetenschappelijke kennis dient daarom in ieder geval beschikbaar en toegankelijk te zijn; beschikbaarheid is echter niet voldoende voorwaarde om kennisbenutting te laten plaatsvinden. Met het oog op de kennisbenutting die van nature plaatsvindt, zal de wetenschap sterk moeten inzetten op gelijkwaardige interactie en samenwerking.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op