Kansrijk toelatingsbeleid

Een kader om toelatingsbeleid tegen het licht te houden

Auteurs:

Barbara van Wijk m.m.v. Sandra van den Dungen, Anneke Westerhuis & Patricia Brouwer

Publicatiedatum:


Thema's:

Instroom-doorstroom-uitstroom, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van Wijk, B., m.m.v. Van den Dungen, S., Westerhuis, A., & Brouwer, P. (2013). Kansrijk toelatingsbeleid. Deel 1: De kaders benutten. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Mbo-instellingen besteden steeds meer aandacht aan hun toelatingsbeleid. Toch leven er nog veel vragen over dit onderwerp. Met de publicatie Kansrijk toelatingsbeleid wil ECBO de kennis over het toelatingsbeleid vergroten en de discussie in de instellingen hierover voeden. De publicatie bestaat uit drie delen en biedt een kader dat onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om hun eigen beleid tegen het licht te houden en om inspirerende ideeën op te doen. Wet- en regelgeving rond toelatingsbeleid Het eerste deel De kaders benutten, beschrijft de wet- en regelgeving omtrent toelating. In de praktijk blijkt dat het wettelijk kader wringt met andere ontwikkelingen waarmee scholen worden geconfronteerd. Met lastige keuzes tot gevolg als het gaat om het al dan niet plaatsen van deelnemers in de opleiding waarvoor zij zich aanmelden.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op