Kansen en keuzes voor de toekomst

Routes in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt van niet-westerse allochtonen

Auteurs:

Régina Petit, Wil van Esch, Marc van der Meer & Hester Smulders

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Petit, R., Van Esch, W., Van der Meer, M., & Smulders, H. (2013). Kansen en keuzes voor de toekomst. Routes in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt van niet-westerse allochtonen. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Niet-westerse allochtonen hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan  opleidingsniveau en -richting en de daarmee samenhangende kansen op de arbeidsmarkt. Kansen en keuzes voor de toekomst geeft een overzicht van literatuur en inzichten over allochtone jongeren in het onderwijs en in de overgang naar de arbeidsmarkt. De toenemende jeugdwerkloosheid is alom een probleem, maar treft vooral jongeren met een niet-westerse herkomst. Omdat deze jongeren doorgaans geboren en getogen zijn in Nederland, roept dit de vraag op hoe dit komt. Het onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. Wat zijn veel voorkomende routes die allochtone jongeren volgen? Maken zij een weloverwogen studie- en beroepskeuze voor sectoren waar werkgelegenheid is? Sociaal netwerk Keuzes die jongeren maken en kansen die zij krijgen, staan uiteraard niet los van de omgeving. Het sociale netwerk maar ook docenten en begeleiders op school en tijdens de stage kunnen van invloed zijn. Deze en andere thema’s worden aan de hand van literatuur besproken in de publicatie Download de onderzoekspublicatie