Inzichten uit de Kenniskring innovatiemanagers mbo

Innovatiemanagers mbo delen kennis, ervaring en inzichten

Auteurs:

Marja van den Dungen

Publicatiedatum:


APA-referentie:

Van den Dungen, M. (2019). Innovatiemanager in het mbo: intermediair tussen mens en organisatie. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Sinds een aantal jaren komt onder de vlag van ECBO een vaste kern van zo’n twaalf roc-vertegenwoordigers bijeen. Vier keer per jaar vormen zij de ‘Kenniskring innovatiemanagers mbo’. Samen wisselen zij kennis en ervaringen uit over onderwijsinnovatie. Bij de meeste deelnemers correspondeert de naam innovatiemanager niet (meer) direct met de benaming van hun functie. In de loop van de tijd zijn zij bijvoorbeeld beleidsadviseur, directeur organisatieontwikkeling of hoofdonderwijsontwikkeling gaan heten. Dat gaat vaak gepaard met een veranderende positie van innovatie(managers) in de instelling. Ruimte voor vernieuwing De huidige bezuinigingen, financiële problemen, reorganisaties en nadruk op prestaties leiden ertoe, dat beheersen en controleren in de instellingen op de voorgrond komen. En dat betekent soms meer standaardisering dan ruimte voor vernieuwing. Het is echter zonde om de inzichten die zijn ontstaan in de kenniskring verloren te laten gaan.

Kennis delen

Eerder verscheen de publicatie Inzichten als procedures: inzichten uit de kenniskring innovatiemedewerkers. De kennis, ervaring en inzichten uit de kenniskring worden zo gedeeld met een breder publiek: met de achterban van de leden van de kenniskring, met andere onderwijsinnovatoren, maar bijvoorbeeld ook op conferenties en bijeenkomsten van derden. Kader en randvoorwaarden De publicatie start met een verkenning van het speelveld van de innovatiemanager en schetst vervolgens een kader voor innovatie. Methodisch ontwerpen – het expliciteren van bestaande kennis en deze kennis mobiliseren – en de onderzoekende houding komen ook aan bod, evenals de randvoorwaarden voor innovatie. De leden van de Kenniskring innovatiemanagers mbo zijn:Alfa-college (nieuw lid) CITAVERDE College (nieuw lid) Grafisch Lyceum Utrecht Hel (nieuw lid) Koning Willem I College Landstede (nieuw lid) Regio College ROC A12 ROC de Leijgraaf ROC Eindhoven ROC Nijmegen ROC RIVOR ROC van Twente ROC Zadkine Steunpunt Taal en Rekenen VE

Download de onderzoekspublicatie