Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4

Hoeveel mbo-opleidingen korter dan 4 jaar zijn er al?

Auteurs:

Regina Petit, Jan Neuvel & Wil van Esch

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Petit, R., Neuvel, J., & Van Esch, W. (2011). Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

In het Actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 stelt de minister van OCW voor om de opleidingsduur van veel niveau 4-opleidingen terug te brengen van 4 naar 3 jaar. Hoeveel opleidingen korter dan 4 jaar zijn er eigenlijk al? ECBO zocht het uit. Er bestaan al verkorte opleidingen op niveau 4, zoals versnelde trajecten voor aansluitende studies in het mbo en hbo. Om hoeveel opleidingen het gaat, in welke sectoren ze voorkomen, of ze breed voorkomen (bij alle, veel of weinig onderwijsinstellingen) en of er extra toelatingseisen worden gesteld is niet bekend.

Resultaten

Met name in de sector Economie Handel worden al relatief veel opleidingen verkort aangeboden, in mindere mate ook in de sector Zorg Welzijn. In de sectoren Techniek en Landbouw zijn er nauwelijks verkorte opleidingen. Vaak worden er extra eisen aan vmbo’ers gesteld om toegelaten te kunnen worden tot de verkorte opleidingen, maar er zijn ook verkorte opleidingen waar dat niet het geval is. Voor een deel van de verkorte opleidingen is het havo-diploma nodig.

Naast een overzicht van de verkorte opleidingen wordt in de notitie ook een eerste beeld gegeven van de feitelijke studieduur: het aantal schooljaren dat leerlingen nodig hebben voor het behalen van het diploma van een niveau 4 opleiding. Het gemiddelde ligt rond de 4 jaar. Een deel doet er korter dan vier jaar over, maar een aanzienlijk deel kost het toch 5 of 6 jaar om dat diploma te halen.

Download de onderzoekspublicatie