Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Analyse van de opbrengsten van 21 projecten van het Innovatiearrangement

Auteurs:

Hester Smulders, Barbara van Wijk & Ilya Zitter

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Smulders, H., Van Wijk, B., & Zitter, I. (2011). Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes; Evaluatie regeling 2005. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Onder de regeling Innovatiearrangement werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven in 21 projecten aan innovatie in het beroepsonderwijs. ECBO analyseerde deze projecten op hun doelstellingen, instrumenten en resultaten. Sinds 2003 is met de regeling Innovatiearrangement van de ministeries van OCW en LNV een innovatiebudget in het leven geroepen voor verdieping van innovatie in het beroepsonderwijs. Doelstellingen zijn het vergroten van de externe gerichtheid van de onderwijsinstellingen op het bedrijfsleven, het bevorderen van de leerloopbaan van de leerling en doorstroom in de onderwijskolom, verhoging van de professionaliteit van de deelnemer en innovatie van de pedagogiek en didactiek van het beroepsonderwijs.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken in 21 projecten samen aan vernieuwingen die een bijdrage leveren aan de bovengenoemde doelstellingen. Om een helder overzicht te krijgen van de veelzijdigheid en complexiteit aan onderwerpen, analyseerde ECBO de projecten in vier ontwerpprincipes die corresponderen met de opgaven waarvoor het beroepsonderwijs staat:het dichten van de kloof tussen instroom, doorstroom en benodigde uitstroom (doorstroom);  het dichten van de kloof tussen het aanbod van het onderwijs en de vraag vanuit de bedrijven; het dichten van de kloof tussen behoeften van de deelnemer en het aanbod van het onderwijs; het dichten van de kloof tussen de benodigde professionaliteit van betrokken partners en de aanwezige professionaliteit.

Download de onderzoekspublicatie