Inclusief onderwijs: reflectie op diepgewortelde tradities

Een studie naar de attituden van aankomende leerkrachten

Auteurs:

Dorothéa Novák

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Novák, D. (2009). Inclusief onderwijs: reflectie op diepgewortelde tradities. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Korte samenvatting:

Dit onderzoek richt zich op het, overigens internationale, verschijnsel dat de grenzen tussen speciaal en regulier basisonderwijs vervagen en het onderwijs zich ontwikkelt in de richting van ‘inclusief’ onderwijs. Dat brengt een verandering van de leerlingpopulatie met zich mee, hetgeen door leerkrachten als lastig wordt ervaren. De auteur heeft onderzocht in hoeverre aankomende leerkrachten deze ontwikkeling ondersteunen door te kijken naar hun attitudes.

Download de onderzoekspublicatie