In gesprek over teamdoelen en professionele identiteit

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten

Auteurs:

Trudy Moerkamp & Jose Hermanussen

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Moerkamp, T., & Hermanussen, J. (2013). In gesprek over teamdoelen en professionele identiteit. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De publicatie “In gesprek over teamdoelen en professionele identiteit” verkent de mogelijkheden van de professionele dialoog: een gespreksmethodiek voor de professionele ontwikkeling van docenten. Het lijkt een open deur, maar de professie van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs staat pas betrekkelijk kort op het netvlies van beleidsmakers en schoolleiders. Die recente aandacht is welkom, want er lijkt toch een direct verband te zijn tussen de kwaliteit van het werk in het onderwijs en de leerresultaten van studenten.

Verschillende identiteiten

Tegelijkertijd is er niet één type docent in het middelbaar beroepsonderwijs. De docent is zowel leermeester, didacticus, als pedagoog. Professionele identiteiten die zich naast elkaar ontwikkelen en in de verschillende vormen en niveaus van het mbo in meer of mindere mate naar voren komen.

De publicatie

In gesprek over teamdoelen en professionele identiteitverkent de mogelijkheden van de professionele dialoog (PD): een gespreksmethodiek voor de professionele ontwikkeling van docenten die rekening houdt met de verschillende identiteiten van de docent in mbo. Een goed uitgangspunt voor een teamgesprek over onderwijsdoelen en professionele standaarden!

Stappenwaaier

Bij de publicatie hoort ook een “https://www.ECBO.nl/_images/user/publicaties/ECBO.13-176-7-stappen-voor-het-voeren-van-een-professionele-dialoog-in-mbo-teams.pdf” handzame waaier met zeven praktische stappen voor het voeren van een professionele dialoog in mbo-teams. De waaier is hiernaast te downloaden. Op 10 april 2013 presenteerde onderzoeker José Hermanussen samen met vertegenwoordigers van ROC Midden Nederland de resultaten van het onderzoek op de Managementconferentie 2013 van het Consortium voor Innovatie.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op