Hybride leeromgevingen: het verweven van leer- en werkprocessen

Auteurs:

Ilya Zitter & Aimée Hoeve

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Zitter, I., & Hoeve, A. (2012). Hybride leeromgevingen: Het verweven van leer- en werkprocessen. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Engelstalige paper over hybride leeromgevingen nu ook in het Nederlands

De samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven komt prominent tot uiting in hybride leeromgevingen: een verweving van schools leren en werkplekleren in één leeromgeving. Een thema dat ook internationaal de nodige aandacht krijgt. Op uitnodiging van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schreven de onderzoekers Ilya Zitter en Aimée Hoeve een Engelstalig artikel voor het Innovative Learning Environments-project: Hybrid learning environments: Merging learning and work proceduresses to facilitate knowledge integration and transitions? (2012, OECD Education Working Papers, No. 81).

Praktijk cases

Deze publicatie is nu ook in het Nederlands beschikbaar: Hybride leeromgevingen: het verweven van leer- en werkprocessen. Met aansprekende cases uit de praktijk: de Waterfabriek en de Middelbare Horeca School van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch en Sportstad Heerenveen van het Friesland College. Allemaal plekken waar studenten leren en werken onder begeleiding in een authentiek werkproces.

Theoretisch kader

Naast de case studies biedt de publicatie ook een theoretisch kader met aandacht voor het verweven van schools leren en werkplekleren. Dit kader kan behulpzaam zijn om leeromgevingen met een hybride karakter te analyseren en verder te ontwikkelen. De onderzoekers presenteerden hun bevindingen ook op internationale conferenties in o.a. Brussel en Finland.

Download de onderzoekspublicatie

Meer lezen over dit thema?