HRM in de mbo-sector: control of commitment?

Analyse van de HRM-visie op landelijk, sectoraal en instellingsniveau

Auteurs:

Piety Runhaar, Karin Sanders & Louise van de Venne

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Runhaar, P., Sanders, K., & Van de Venne, L. (2012). Human resource management binnen de mbo-sector: control of commitment? Analyse van de HRM-visie op landelijk, sectoraal en instellingsniveau. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De kwaliteit van docenten en onderwijskundig personeel staat de laatste jaren flink in de belangstelling. Goed HRM-beleid is een onontbeerlijk onderdeel van de verdere professionalisering van onderwijspersoneel. ECBO en partners onderzochten HRM binnen de mbo-sector. Naast een wens om het onderwijspeil van de docenten nog verder te verbeteren, is er door de vergrijzing ook sprake van een toenemende vervangingsvraag. Samen met de toenemende complexiteit van het leraarschap en de invoering van competentiegericht onderwijs, vraagt dit een gedegen en professioneel HRM-beleid van de onderwijsinstellingen.

Belangstelling

HRM-beleid staat dan ook volop in de belangstelling. Zo zijn op landelijk niveau recent de functiemix en de lerarenbeurs ingevoerd, is op sectoraal niveau het Professioneel Statuut opgesteld en zijn roc’s al langere tijd bezig met de implementatie van HRM-beleid. Control commitment In het onderzoek van ECBO en partners is gekeken naar de doorwerking van het denken over HRM op landelijk niveau naar sectorbeleid en beleid binnen de mbo-instellingen. Centraal daarbij stond het onderscheid tussen control, met een sterke nadruk op sturing van personeel en optimalisering van efficiëntie enerzijds en commitment waarin de nadruk ligt op participatie van personeel, arbeidssatisfactie en betrokkenheid anderzijds.

Toetsen

Met de resultaten van het onderzoek kunnen mbo-instellingen hun HRM-beleid toetsen op de meest effectieve manier om de professionaliteit van hun medewerkers te versterken.

Download de onderzoekspublicatie