Horizononderzoek 2013 ROC de Leijgraaf

Verhaal over 10 jaar integraal herontwerp

Auteurs:

Maaike van Kessel & Aad Oosterhof

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van Kessel, M., & Oosterhof, A. (2014). Horizononderzoek 2013. Verhaal over 10 jaar integraal herontwerp. ROC de Leijgraaf. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.s.m. ROC de Leijgraaf en Kessel & Oosterhof.

Korte samenvatting:

In 2004 startte ROC de Leijgraaf een vernieuwingstraject onder de noemer ?integraal herontwerp?. Het Horizononderzoek volgde dit innovatieprocedures van het schooljaar 2008/9 tot en met 2012/13. Horizononderzoek 2013 is de afsluitende publicatie van dit traject. Hieronder zijn alle publicaties verzameld. ROC de Leijgraaf heeft in 2004 de ambitie kenbaar gemaakt om zich te transformeren tot dé kennisonderneming in de regio. In dat jaar is een herontwerp in gang gezet, dat steunt op vijf samenhangende pijlers:

  • Beroepsgerichte didactiek pedagogiek,
  • Begeleiding van deelnemers,
  • Flexibiliseren,
  • Werken in teams
  • en Regionale inbedding.

Horizononderzoek

In het Horizononderzoek laat De Leijgraaf dit ingrijpende vernieuwingsprocedures onderzoeken door prof. dr. Sietske Waslander (TiasNimbas Business School) en drs. Maaike van Kessel (Van Kessel Oosterhof). Het Horizononderzoek is, na een voorbereidingsperiode, in het voorjaar van 2009 gestart met onderzoeksactiviteiten en loopt tot eind 2013. Dit onderzoek is een gezamenlijk initiatief van ECBO en ROC de Leijgraaf. Praktijk van verandering De hoofdvraag in het Horizononderzoek is in welke mate de beoogde doelen van het transformatieprocedures bij De Leijgraaf worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om effecten voor deelnemers, medewerkers en het ROC als geheel. Als aanvulling op deze beschrijving beoogt het onderzoek kennis te ontwikkelen over het hóe en waaróm van het realiseren ‘dan wel uitblijven’ van de beoogde veranderingen.

roc’s in transformatie

Het Horizononderzoek bij ROC De Leijgraaf vertoont grote overeenkomsten met een ander onderzoek van ECBO, bij ROC Midden Nederland. In beide gevallen gaat het over grote meerjarige onderzoeken naar ingrijpende transformatieproceduressen die niet alleen de vormgeving en inrichting van het onderwijs raakten, maar ook de organisatie- en managementproceduressen.

Download de onderzoekspublicatie