Het Nederlandse onderwijs geketend

Hoe spelen scholen in op de diversiteit aan doorstroomroutes?

Auteurs:

Anneke Westerhuis & Barbara van Wijk

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Westerhuis, A., & Van Wijk, B. (2011). Het Nederlandse onderwijs geketend. Doorstroomroutes in en tussen vo en mbo. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

De doorstroommogelijkheden in het mbo en tussen mbo en vo nemen toe. Welke routes volgen leerlingen? En hoe spelen scholen daar op in? Is er sprake van een toename van losse schakels in een – steeds langer wordende – keten? Het middelbaar beroepsonderwijs kent al lang de mogelijkheid van interne doorstroom. In het voorgezet onderwijs komt de laatste tijd meer aandacht voor interne doorstroom. Mede als gevolg van deze ontwikkeling ontstaan ook tussen vo en mbo nieuwe routes. Sommige van deze routes voorzien in een grote behoefte en zijn breed geaccepteerd. Andere routes roepen vragen op.

De publicatie Het Nederlandse onderwijs geketend brengt de bevindingen van een aantal ECBO-onderzoeken naar leerloopbanen in en rond het mbo samen en brengt het doorstroomgedrag van leerlingen in beeld. Ook wordt de vraag beantwoord hoe onderwijsinstellingen inspelen op een toenemende diversiteit in leerlingenstromen. Botsende belangen Passen scholen hun onderwijs aan en houden ze rekening met overlap van of tekorten aan kennis en vaardigheden? Waar botsen de belangen van scholen en deelnemers? Duidelijk is dat scholen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het studiesucces van doorstromende leerlingen. Discussie Met een overzicht van alle relevante feiten en de belangen willen de auteurs met deze studie de discussie over doorstroomroutes in het beroepsonderwijs voeden.

Download de onderzoekspublicatie