Het Metalen Scharnierpunt

Het werken met praktijkopdrachten

Auteurs:

Joke Huisman & Adri Pijnenburg

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Instroom-doorstroom-uitstroom, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Huisman, J., & Pijnenburg, A. (2008). Het Metalen Scharnierpunt: Het werken met praktijkopdrachten. 's-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Basisdocument voor docenten (waarin opgenomen het basisdocument voor de leerlingen) Kansrijk en inspirerend onderwijs van vmbo en mbo ontwikkelen: dat is het gezamenlijke doel van het vmbo Platform Metaal Metalektro, de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en CINOP Expertisecentrum. Resultaat van deze doelstelling is het project Het Metalen Scharnierpunt. Hierin is een didactiek ontwikkeld die een naadloze doorstroom van vmbo naar mbo en bedrijfsleven moet bevorderen. De didactiek heeft concreet vorm gekregen in praktijk­opdrachten. Met de praktijkopdrachten worden de vmbo-leerlingen stap voor stap begeleid om een product te maken. Hierbij leren ze onderweg alle beroeps­vakmatige kennis en vaardigheden, plus de inhouden van de algemeen vormende vakken van het vmbo. De didactiek staat beschreven in dit basisdocument voor docenten. Men krijgt hiermee inzicht in het didactische model dat ten grondslag ligt aan het werken met praktijk­opdrachten. Daarnaast is het een hulpmiddel bij de scholing om met de didactiek te leren werken. Een basisdocument voor de leerlingen maakt integraal onderdeel uit van Het Metalen Scharnierpunt. Het werken met praktijk­opdrachten vraagt een goede voorbereiding van docenten, managers en opleiders in bedrijven. Een voorbereiding die gericht is op de organisatie van het onderwijs, maar ook op de deskundigheid van de docenten. De ontwikkelaars van Het Metalen Scharnierpunt zien dit als een voorwaarde voor succesvol werken met de praktijk­opdrachten.

Download de onderzoekspublicatie