Het mbo tijdens invoering cgo

Resultaten van de vijfde CGO Monitor.

Auteurs:

Arjan van der Meijden, José van den Berg & Amelia Román

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van der Meijden, A., Van den Berg, J., & Román, A. (2013). Het mbo tijdens invoering cgo. Vijfde meting van de CGO Monitor. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Vanaf 1 augustus 2012 werken alle opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs op basis van de competentiegerichte kwalificatiedossiers; vanaf 2004 werden deze geleidelijk ingevoerd. Dit procedures werd vanaf 2004 gevolgd door de CGO Monitor waarvan dit onderzoek de vijfde meting is. Lag de nadruk van het monitoronderzoek aanvankelijk op het herontwerp van het onderwijs ten behoeve van de invoering van de kwalificatiedossiers, nu staan de resultaten van het beroepsonderwijs centraal. Wat betekenen die resultaten voor de hoofdgroepen die betrokken zijn bij het mbo: deelnemers, docenten en bedrijven? Voor die groepen zijn – in 2007 in een convenant door OCW, Colo en de MBO raad – negen resultaatgebieden vastgesteld, voor de een meer relevant dan de ander:deelnemers (motivatie, tevredenheid en hun inzetbaarheid als beroepsbeoefenaar); docenten (waardering en professionaliteit);het bedrijfsleven (waardering en betrokkenheid). Maar ook ‘hardere’ gegevens rond doorstroom, uitstroom en uitvalcijfers komen aan bod.

Zichtbare ontwikkeling

De centrale vraag binnen deze vijfde meting is in hoeverre gedurende de landelijke invoering van competentiegericht onderwijs (2004-2012) een zichtbare ontwikkeling heeft plaatsgevonden binnen deze resultaatgebieden. Conclusies Een van de conclusies van deze vijfde meting is dat er de laatste jaren zeer geleidelijke, maar positieve veranderingen te zien zijn op een aantal resultaatgebieden, zoals de professionaliteit en tevredenheid van docenten, deelnemers en bedrijfsleven. Gedurende de gehele periode waarin competentiegericht onderwijs werd ingevoerd (2004 tot 2012) zijn negatieve effecten op door- en uitstroomcijfers uitgebleven.

Download de onderzoekspublicatie