Het glas vult zich

Kennis over vormgeving en effecten van competentiegericht beroepsonderwijs; verslag van een review

Auteurs:

Niek van den Berg & Elly de Bruijn

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van den Berg, N., & De Bruijn, E. (2009). Het glas vult zich. Kennis over vormgeving en effecten van competentiegericht beroepsonderwijs; verslag van een review. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Sinds enkele jaren werkt het beroepsonderwijs aan de ontwikkeling en invoering van competentiegericht onderwijs (cgo). Er is grote behoefte aan kennis om het debat hierover gefundeerd te kunnen voeren. De kenniskring lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs kreeg vanuit het mbo het verzoek op een rijtje te zetten wat wel en niet bekend is over cgo in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo). Op hetzelfde moment maakte de kenniskring zelf de analyse dat pogingen om het primaire procedures in het beroepsonderwijs te verbeteren, om gedegen kwaliteitszorg en begeleidend onderzoek vragen. Het onderwijs legt echter over het algemeen maar weinig vast wat de ervaringen met en resultaten van vernieuwingen zijn. Ook maakt het onderwijs weinig gebruik van kennis uit de onderwijspraktijk en uit onderzoek. De kenniskring ging dan ook in op de vraag naar een systematisch overzicht van de beschikbare kennis over competentiegericht beroeps­onderwijs. Het gaat daarbij zowel om kennis uit wetenschappelijk onderzoek als om praktijkkennis die onderwijs­instellingen zelf vastleggen. De review werd uitgevoerd door Niek van den Berg (lector beroepsonderwijs ROC Zadkine) en Elly de Bruijn (lector beroeps­onderwijs Hogeschool Utrecht en hoogleraar beroeps­onderwijs Universiteit Utrecht).

Download de onderzoekspublicatie