Het ABC van de loopbaan

Ambitieus Bouwen aan Competenties.

Auteurs:

Rob Stufkens

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Stufkens, R. (2008). Het ABC van de loopbaan: Ambitieus Bouwen aan Competenties. 's-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Dit boekje geeft een beeld van de ontwikkeling van de traditionele studie- en beroepskeuze naar de meer interactieve loopbaan­oriëntatie en -begeleiding (LOB) van tegenwoordig. Na een degelijke blik in de geschiedenis schetst de auteur het veranderend landschap, waarin ontwikkeling van loopbaan­competenties steeds meer een voorwaarde wordt voor sturing van en keuzen in de ontwikkeling van een arbeids- en beroeps­identiteit. Hij schetst hoe deze ontwikkeling past in de veranderende opvattingen over beroeps­onderwijs en ontwikkeling van vakbekwaamheid. En wat deze ontwikkeling betekent voor curricula, de begeleidings­systematiek en de deskundigheid van begeleiders. Er ligt een duidelijke boodschap voor verdere professionalisering van docenten en begeleiders in nieuwe rollen als loopbaan­begeleider.

Download de onderzoekspublicatie