Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Auteurs:

Anneke Westerhuis & Joris Cuppen

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Westerhuis, A., & Cuppen, J. (2017). Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel? 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan. De onderzoekers geven een schets van de beleidsdiscussies rond de positie van het havo in het Nederlandse voortgezet onderwijs en zij kijken hoe de deelname aan het havo zich ontwikkelt.

Wordt het gezien de leerlingenstromen in het voortgezet onderwijs ? een kruispunt in het algemeen vormend onderwijs en is het in die hoedanigheid voor meer leerlingen een toegangspoort tot het hbo? Vervolgens kijken de onderzoekers naar leerlingenstromen in het voortgezet onderwijs om vast te stellen welk aandeel van opeenvolgende leerlingencohorten in deze fase het havo aandoet. Wat zijn gangbare schoolloopbanen waarin het havo wordt aangedaan en met welk diploma worden deze loopbanen afgesloten? Er wordt gekeken naar de positie van het havo in het vo en of het havo zich als kruispunt in het vo ontwikkelt. Tot slot kijken de onderzoekers naar het havo als opstap naar het hbo.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op