Geletterdheid naar sectoren

Een beeld van de verdeling van laaggeletterdheid over arbeidsmarktsectoren

Auteurs:

Ingrid Christoffels & Karel Kans

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Christoffels, I., & Kans, K. (2015). Geletterdheid naar sectoren. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De mate van geletterdheid verschilt aanzienlijk per branche. In de sector schoonmaak is het percentage medewerkers met een lage taalvaardigheid het hoogst, in de sector informatie het laagst. In opdracht van het ministerie van SZW hebben Ingrid Christoffels en Karel Kans cijfers over geletterdheid gekoppeld aan SBI-codes (branches en sectoren) en gebruiken daarbij cijfers uit het internationale PIAAC-onderzoek (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) om sectorspecifieke cijfers over matig- en laaggeletterdheid te berekenen. Zij hebben onderzocht in welke sectoren veel laag- en matig geletterdheid voorkomt en gekeken naar de sectoren waar de grootste aantallen laag- en matig geletterden werken. Naast de schoonmaak zijn er ook andere sectoren waar relatief veel mensen werken met een lage taalvaardigheid, zoals de voedingsmiddelenindustrie, vervaardiging van overige goederen, reparatie en handel van auto’s en motorfietsen en aanhangers, bouw en horeca.

Download de onderzoekspublicatie