Formatief evalueren van Nederlands in het mbo

Beproefde technieken om inzicht te krijgen in het leren van studenten

Auteurs:

Inge van Meelis, Jacqueline de Maa, Femke Scheltinga en Annemarie Groot

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Van Meelis, I., De Maa, J., Scheltinga, F., & Groot, A. (2021). Formatief evalueren van Nederlands in het mbo: Beproefde technieken om inzicht te krijgen in het leren van studenten. ’s-Hertogenbosch: ECBO i.s.m. ITTA en Universiteit Utrecht.

Korte samenvatting:

Deze handleiding bevat een overzicht van formatieve toetstechnieken voor lees- en schrijfactiviteiten binnen het vak Nederlands. Deze technieken geven taaldocenten inzicht in het leren van mbo-studenten en zijn ontwikkeld, uitgevoerd en getest binnen het project ‘Grip op leerpotentieel’. In dit project onderzochten ITTA, Universiteit Utrecht en ECBO of formatieve toets- en evaluatietechnieken taal- en rekendocenten kunnen helpen ondersteuning op maat te bieden bij de lessen Nederlands en rekenen. Het resultaat: een handleiding met formatieve toetstechnieken voor het vak Nederlands en een handleiding voor het vak rekenen.

Inlopen van leerachterstanden

In het onderzoek stond de volgende vraag centraal: in hoeverre kan het gebruik van formatieve toetstechnieken door de docenten rekenen en taal in het mbo (entree- en niveau2-opleidingen) bijdragen aan het inlopen van de leerachterstanden van de studenten op deze gebieden? Veel studenten in een entreeopleiding of een mbo-opleiding op niveau 2 starten hun opleiding namelijk met een leerachterstand bij taal. Om een startkwalificatie te kunnen behalen, moeten zij deze achterstand in relatief korte tijd inlopen. Beschikbare instaptoetsen geven een algemeen beeld en bieden weinig handvatten voor de inrichting van het onderwijs op maat. Docenten missen middelen om het niveau van studenten goed in te schatten en geven aan het moeilijk en tijdrovend te vinden differentiatie in de klas toe te passen en studenten op hun eigen niveau te ondersteunen. Nu wordt vaak gekozen voor inzet van ict-oplossingen om studenten passend bij hun niveau te laten oefenen. Docenten ervaren dat dit echter vaak onvoldoende leidt tot vooruitgang.

Download de onderzoekspublicatie