Move21 | Formatief beoordelen in het mbo

Informatie en inspiratie voor het (her)ontwerpen en evalueren van formatieve beoordelingspraktijken voor 21ste-eeuwse vaardigheden.

Auteurs:

Migchiel van Diggelen, Kim Dirkx en Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit)

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Van Diggelen, M., Dirkx K., & Joosten-ten Brinke, D. (2020). Formatief beoordelen in het mbo: Informatie en inspiratie voor het (her)ontwerpen en evalueren van formatieve beoordelingspraktijken voor 21ste-eeuwse vaardigheden. Handreiking. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

De handreiking informeert en inspireert docenten en andere medewerkers van mbo-instellingen over hoe zij hun formatieve beoordelingspraktijken van 21ste-eeuwse vaardigheden kunnen ontwerpen, evalueren en herontwerpen. De handreiking biedt een overzicht van wat er uit de literatuur bekend is over beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden. Ook beschrijft de handreiking een 7-stappenplan voor het systematisch en onderbouwd ontwerpen, evalueren herontwerpen van de formatieve beoordelingspraktijk.

Achtergrond onderzoek Move21
In het driejarige, praktijkgerichte Move21-project staat onderzoek naar 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden van mbo-studenten centraal. Welke vaardigheden zijn van belang en hoe krijgen deze onderwijsaandacht? Hoe dragen innovatieve onderwijsvoorbeelden bij aan de ontwikkeling van deze vaardigheden? En in hoeverre kan formatief beoordelen gerealiseerd worden en van is hiervan de effectiviteit?

Naast de handreiking bestaat het resultaat van dit onderzoeksproject ook uit een praktijkpublicatie en instrumentenoverzicht. Daarnaast biedt de onderzoeksverantwoording een dieper inzicht in de onderzoeksmethodiek en suggesties voor vervolgonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door ECBO, KBA Nijmegen en de Open Universiteit met financiering van het NRO.

Andere publicaties van het praktijkgerichte onderzoek Move21

Download de onderzoekspublicatie

Gerelateerde artikelen