Flexibiliteit in het mbo: remmers en trekkers

Verslag van onderzoek naar flexibiliteit in het mbo

Auteurs:

Jos van Kuijk, Gerrit Vrieze, Sebastiaan Peek & Frederik Smit

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van Kuijk, J., Vrieze, G., Peek, S., & Smit, F. (2010). Flexibiliteit in het mbo: remmers en trekkers. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Het mbo staat voor de opdracht om tegemoet te komen aan de wensen van een zeer diverse deelnemerspopulatie. Mbo’sdoen moeite om vormen van flexibiliteit toe te passen. Er zijn echter nog veel vragen en klachten. Wat wordt er onder flexibiliteit verstaan? Welke vormen van flexibiliteit komen in de praktijk in welke mate voor? Welke belemmeringen zijn er en welke oplossingen zijn hiervoor mogelijk? Zijn er verschillen tussen opleidingen en sectoren? Zijn er verschillen tussen reguliere opleidingen en Contractactiviteiten en Educatie en kunnen ze van elkaar leren? Wat is er nodig om het maatwerk te leveren dat gewenst wordt door de diverse groepen deelnemers in het mbo? Deze vragen komen aan de orde in de publicatie Flexibiliteit in het mbo; ze worden beantwoord door middel van literatuurstudie, gesprekken met diverse betrokkenen binnen en buiten het mbo, twee surveys en een aantal casestudies. Er gebeurt al veel en Mbo’s zijn aardig in de weer met flexibiliteit. Sommige instellingen ondervinden bij de vormgeving van een flexibeler leeraanbod belemmeringen in de wet- en regelgeving op het terrein van de jaarsystematiek, urennormering, cao en bekostiging. Andere scholen weten door verstandig beleid met dergelijke organisatorische vraagstukken om te gaan en docenten vrij te spelen om meer flexibele onderwijsvormen vorm te geven.

Download de onderzoekspublicatie