Examenprofielen

Rapportage van het onderzoek naar de kosten van examinering

Auteurs:

Anneke Westerhuis

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Westerhuis, A. (2011). Examenprofielen, rapportage van het onderzoek naar de kosten van examinering. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Stijgen de kosten van examinering in het mbo als gevolg van het werken met Sectorale Examenprofielen en volgens de proceduresarchitectuur Examinering? Of leidt dit juist tot een kostenverlaging? ECBO leidde in opdracht van het project Examenprofiel een project voor de ontwikkeling van een rekenmodel waarmee onderwijsinstellingen de feitelijke kosten en uitgaven voor examinering kunnen berekenen. Voor het project Examenprofiel, een initiatief van de MBO Raad, Colo, AOC Raad, NRTO (voorheen PAEPON), VNO-NCW en MKB-Nederland, heeft ECBO onderzoek gedaan naar het ontwikkelen en toepassen van een kostprijsmodel om de kosten van examinering in diverse uitvoeringsvarianten in het mbo in beeld te brengen. Het resultaat van dit onderzoek is verwoord in het rapport Examenprofielen, rapportage van het onderzoek naar de kosten van examinering.

Rekenmodel

Het oorspronkelijke doel van het onderzoek was het in beeld krijgen van de feitelijke kosten van examinering. Het onderzoeksdoel is echter bijgesteld, aangezien de gegevens ontbreken om de kosten van de diversiteit in uitvoeringsvormen van examinering in het mbo door te rekenen. Daarom is besloten een rekenmodel te ontwikkelen, waarmee de kosten van examinering in beeld kunnen worden gebracht. Berekenen Het ontwikkelde rekenmodel stelt de gebruikers (onderwijsinstellingen) in staat de feitelijke kosten van en uitgaven voor examinering te berekenen. De leiding van het onderzoek was in handen van ECBO. Voor de ontwikkeling van het rekenmodel is in overleg met de projectleiding van het project Examenprofiel samengewerkt met PwC.

Download de onderzoekspublicatie