Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

Voortgangsrapport tranche 2004

Auteurs:

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

De Bruijn, E., Hermanussen, J., & Van de Venne, L. (2008). Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004: Voortgangsrapport tranche 2004. 's-Hertogenbosch: Centrum voor Innovatie van Beroepsopleidingen i.s.m. Het Platform Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Het Innovatiearrangement Beroepskolom wordt gedragen door de samenwerkende organisaties in het beroepsonderwijs en de sociale partners. De ambitie is het feitelijk verbeteren van de perspectieven van deelnemers en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs. De projecten die gezamenlijk invulling geven aan het Innovatiearrangement moeten dit streven via baanbrekende experimenten realiseren. In 2004 is de eerste tranche projecten aan de slag gegaan, elk jaar gevolgd door weer nieuwe series van projecten. CINOP Expertisecentrum verzorgt in opdracht van Het Platform Beroepsonderwijs de evaluatie van werkwijze en resultaten van deze projecten. Deze voortgangsrapportage over de tweede tranche vernieuwingsprojecten (Innovatiearrangement Beroepskolom 2004) schetst de stand van zaken  halverwege de projectperiode. Het rapport laat zien dat beloftevolle aanzetten zijn ontwikkeld, maar ook dat er in de tweede projectperiode nog een flinke slag gemaakt moet worden om de realisatie van de doelen van het Innovatiearrangement dichterbij te brengen.

Download de onderzoekspublicatie