Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

Eindrapport tranche 2004

Auteurs:

Jose Hermanussen, Hester Smulders & Elly de Bruijn

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Hermanussen, J., Smulders, H., & De Bruijn, E. (2004). Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004: Eindrapport tranche 2004. 's-Hertogenbosch: Centrum voor Innovatie van Beroepsopleidingen i.s.m. Het Platform Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Het Innovatiearrangement Beroepskolom wordt gedragen door de samenwerkende organisaties in het beroepsonderwijs en de sociale partners. De ambitie is het feitelijk verbeteren van de perspectieven van deelnemers en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs. De projecten die gezamenlijk invulling geven aan het Innovatiearrangement moeten dit streven via baanbrekende experimenten realiseren. In 2004 is de eerste tranche projecten aan de slag gegaan, elk jaar gevolgd door weer nieuwe series van projecten. CINOP Expertisecentrum verzorgt in opdracht van Het Platform Beroepsonderwijs de evaluatie van werkwijze en resultaten van deze projecten. Deze afsluitende rapportage over de tweede tranche vernieuwingsprojecten (Innovatiearrangement Beroepskolom 2004) presenteert de integrale resultaten van drie jaar experimenteren.

Download de onderzoekspublicatie