Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo

Onderzoek in opdracht van de VO-raad Welke factoren dragen bij aan het succes en de slaagkans van vmbo-leerlingen op het havo? Deze vraag beantwoordt ECBO in opdracht van de VO-Raad in het onderzoek Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo.

Auteurs:

Jan Neuvel, Wil van Esch & Anneke Westerhuis

Publicatiedatum:


Thema's:

Instroom-doorstroom-uitstroom, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Neuvel, J., Van Esch, W., & Westerhuis, A. (2011). Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Welke factoren dragen bij aan het succes en de slaagkans van vmbo-leerlingen op het havo? Deze vraag beantwoordt ECBO in opdracht van de VO-Raad in het onderzoek Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo. De laatste jaren is er na een periode van terugloop rond de eeuwwisseling weer sprake van een toegenomen belangstelling van leerlingen uit de theoretische leerweg vmbo voor het havo. Deze ontwikkeling verloopt niet zonder problemen. Zo is aansluiting van vakkenpakketten niet altijd optimaal, net zoals het gewenste niveau van werkhouding en zelfstandigheid. Toelatingseisen Veel havo’s stellen daarom naast een vmbo-tl diploma extra toelatingseisen. Dit heeft mede geleid tot inmenging van de politiek, die transparante en eenduidige criteria voor toelating vraagt van de havo’s.

De VO-raad heeft daarop in overleg met haar leden besloten een toelatingscode te ontwikkelen. Voorspellende waarde Een gemiddeld eindcijfer zou onderdeel moeten zijn van deze toelatingscode. Maar de voorspellende waarde van eindcijfers vmbo voor de slaagkans op het havo is nooit onderzocht. De VO-raad vroeg ECBO hiernaar onderzoek te doen. Het antwoord op deze vraag en welke factoren nog meer van invloed zijn op studiesucces na de overgang vmbo -havo vindt u in Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo. De publicatie Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo is hiernaast te downloaden.

Download de onderzoekspublicatie