Een schepje erbovenop: via mbo 2 naar mbo 3

Factsheet geeft een eerste antwoord op vragen over doorstroming

Auteurs:

Karel Visser & Barbara van Wijk

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Visser, K., & Van Wijk, B. (2011). Een schepje erbovenop, via mbo 2 naar mbo 3. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Voor het merendeel van de deelnemers op niveau 2 van het mbo is het diploma geen eindstation: ze besluiten om door te leren op niveau 3 of 4. Jaarlijks doen bijna 16.000 deelnemers een schepje bovenop hun startkwalificatie. Maar welke factoren beïnvloeden het doorstroom­gedrag van deelnemers? Welk deel van de doorstromers haalt daadwerkelijk het diploma op niveau 3? En hoe gaan onderwijs­instellingen eigenlijk met de interne doorstroom om? Dit factsheet geeft een eerste antwoord op deze vragen. We concluderen dat ook beleidsmakers en onderwijsinstellingen er nog een schepje bovenop mogen doen. Door het verschijnsel van de interne doorstroom nadrukkelijker op de agenda te zetten kunnen doorstroom­percentages en -rendementen bij een deel van de opleidingen waarschijnlijk nog flink verbeteren.

Download de onderzoekspublicatie