Een leven lang leren

Vraag en aanbod van het beroepsonderwijs

Auteurs:

Barbara van Wijk & Marieke Buisman

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Buisman, M., & Van Wijk, B. (2011). Een leven lang leren: De vraag en het aanbod van het beroepsonderwijs. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Scholing van volwassen, ook wel postinitieel onderwijs, is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse ambitie om bij de mondiale top vijf van kenniseconomieën te horen. Hoe staat het met een ”leven lang leren” als voorwaarde voor economische ontwikkeling? Postinitieel onderwijs wordt voor een groot deel verzorgd door de private sector. Maar ook de door de overheid gefinancierde publieke onderwijsinstellingen bieden vormen van contractonderwijs aan volwassenen. Concurrentievervalsing of een wenselijke kruisbestuiving tussen initieel en postinintieel onderwijs, en tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

De onderzoeksrapportage

Een leven lang leren combineert verschillende ECBO-onderzoeken naar postinitieel onderwijs om deze discussie te voeden. Trends en inzichten In 2010 zijn twee eerder uitgevoerde onderzoeken herhaald zodat trendanalyses mogelijk zijn. De monitor postinitieel is een onderzoek naar de deelname van volwassenen aan postinitieel onderwijs. De monitor publieke infrastructuur onderzoekt de positie van de publieke infrastructuur (roc’s, aoc’s, vakscholen en hbo’s) in de markt van postinitieel onderwijs. Door beide onderzoeken te combineren kan bovendien inzicht gegeven worden in de (mis)match tussen vraag en aanbod.

Download de onderzoekspublicatie