Drie scenario’s voor stages in de zorg

Auteurs:

Marieke de Visser (ResearchNed), Karel Kans, Anneloes van Delft (ECBO), Tessa Termorshuizen (ResearchNed)

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

De Visser, M., Kans, K., Van Delft, A. & Termorshuizen, T. (2021). Drie scenario’s voor stages in de zorg. Artikel in opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Mei 2021. Nijmegen/’s-Hertogenbosch: ResearchNed/ECBO.

Korte samenvatting:

Het artikel gaat in op drie scenario’s om knelpunten rondom stages in de zorg aan te pakken. Dit voor op lange, middellange en op korte termijn. De scenario’s bieden handelingsperspectieven voor sociale partners in de zorg en het ministerie van VWS.

De drie scenario’s

  1. Het Integraal regionaal opleidingsprogramma: stagebieders en opleiders in het hele medische domein in de regio zien de stageproblematiek van de diverse branches als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Branches werken solidair aan integrale oplossingen. Alleen hiermee kunnen de meest hardnekkige problemen worden aangepakt. Bestuurlijk commitment van stagebieders in de regio en de onderwijsinstellingen is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van dit scenario;
  2. Versterken innovatief opleiden in de zorg: een scenario dat uitgaat van versterking en uitbreiding van bestaande succesvolle praktijkinitiatieven;
  3. Handvatten aanpak corona gerelateerde stageproblematiek: een scenario voor de korte termijn gericht op stageproblematiek ten gevolge van corona.

De scenario’s kwamen voort uit het onderzoek van ECBO en ResearchNed in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) naar de stageproblematiek in het medisch domein. Het onderzoek geeft inzicht in mogelijkheden om stages in het mbo en hbo succesvol te laten verlopen en het aantal stageplaatsen aan te laten sluiten op de groeiende vraag.

Download de onderzoekspublicatie