Doorstroom mbo-hbo verbeteren: hoe doen scholen dat?

Een inventarisatie bij veertien mbo- en hbo-instellingen

Auteurs:

José Mulder m.m.v. Kristof de Witte, Eline Sneyers, Martijn Peters & Ruud Klarus

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Mulder, J., m.m.v. De Witte, K., Sneyers, E., Peters, M., & Klarus, R. (2016). Doorstroom mbo-hbo verbeteren: hoe doen scholen dat? Een inventarisatie bij veertien mbo- en hbo-instellingen. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.s.m. Tier en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Korte samenvatting:

Er doen veertien mbo- en hbo-instellingen mee aan het NRO Onderzoek ‘Verbeterde aansluiting mbo-hbo. Wat werkt?’. Binnen deze scholen is een inventarisatie gemaakt van alle trajecten die lopen om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren. Bij deze veertien scholen is in de periode november 2015-april 2016 geïnventariseerd welke trajecten er binnen de instelling lopen om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren en hoe die trajecten eruit zien. Dit rapport beschrijft de analyse van de verzamelde gegevens. De inventarisatie van de trajecten laat zien dat het opzetten van doorstroomtrajecten in de praktijk geen sinecure is.

Het is voor mbo en hbo-partners niet alleen lastig elkaar te vinden, meestal zijn detailleerde doorstroom- en uitvalcijfers binnen de opleiding niet bekend en is onduidelijk of en waarom de doorstroom binnen de eigen opleiding niet goed verloopt. Vanuit zo?n situatie een gezamenlijk traject opzetten terwijl de verplichtingen binnen de eigen instelling voor gaan: dat is verre van eenvoudig en kan niet anders dan met ups en downs gepaard gaan. Samenwerking tussen mbo- en hbo-instellingen als dé manier om doorstroom te verbeteren, kent dan ook meer haken en ogen dan men misschien op papier zou verwachten.

Download de onderzoekspublicatie