Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord

Over studiekeuze, verwachtingen en beleving

Auteurs:

José Mulder m.m.v. Pieter Aalders

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Mulder, J., m.m.v. Aalders, P. (2016). Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.s.m. Tier en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Korte samenvatting:

Doorstroom mbo-hbo staat breed in de belangstelling. Er is veel aandacht voor de hoge uitvalcijfers van mbo-studenten op het hbo en de (on)mogelijkheden daar iets aan te doen. Opvallend genoeg komen studenten zelf in die discussies nauwelijks aan het woord. Hoe verschillen mbo-studenten die uitvallen op het hbo van studenten die na het eerste jaar hbo hun studie vervolgen? Dat is de hoofdvraag van dit rapport. Startmonitor De onderzoekers hebben studenten via de Startmonitor bij aanvang én gedurende hun studie bevraagd over studiekeuze, verwachtingen, prestaties en beleving van de studie. Vervolgens is achteraf vastgesteld of de bevraagde studenten dezelfde studie zijn blijven volgen of dat ze uitgevallen zijn.

Conclusies

De in dit rapport gepresenteerde resultaten leiden tot de volgende conclusies: Mbo-studenten die stoppen met hun hbo-studie blijken nauwelijks te verschillen wat betreft studiekeuze, verwachtingen, prestaties en beleving van mbo-studenten die doorstromen of havisten die uitvallen. Er lijken dan ook algemene aansluitingsproblemen te zijn voor zowel mbo-studenten als havisten. Een veel gehoorde verklaring voor de uitval van mbo-studenten op het hbo is dat zij het inhoudelijk niet bij zouden kunnen benen. Studenten zelf spreken dit tegen: mbo-studenten die stoppen ervaren niet beduidend meer studieproblemen dan mbo-doorstudeerders of havo-stoppers. De grootste verschillen tussen studenten die doorstuderen en stoppen zijn gevonden op het gebied van zich thuisvoelen op het hbo: studenten die uiteindelijk stoppen (zowel mbo-studenten als havisten) voelen zich veel minder vaak thuis in de opleiding en de instelling en bij de docenten en medestudenten dan studenten die doorstuderen. In het algemeen kan gesteld worden dat een focus op het ontbreken van inhoudelijke kennis bij mbo-studenten die uitvallen op het hbo niet voldoende zal zijn om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke factoren, binnen welke context, bepalend zijn voor het uitvallen van studenten in het hbo.

Download de onderzoekspublicatie