Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo. Evidence-based aanbevelingen

Literatuuronderzoek

Auteurs:

Eline Sneyers & Kristof de Witte

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Sneyers, E., & De Witte, K. (2016). Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo. Evidence-based aanbevelingen. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.s.m. Tier en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Korte samenvatting:

De doorstroom van het mbo naar het hbo is ondermaats. Bovendien vallen de doorgestroomde mbo-studenten vaker uit dan havisten en vwo’ers. En mbo-studenten switchen minder vaak van studie in vergelijking met de studenten van de andere onderwijstypes. Kenmerken van de student, instelling en omgeving kunnen een grote rol spelen bij uitval. In deze studie gaan de onderzoekers dieper in op deze kenmerken die een wisselende invloed op uitval blijken te hebben. De algemene conclusie van deze studie is dat proefstuderen en een studiekeuzecentrum de doorstroom kunnen helpen verbeteren. Interventies zoals first year experience programs, voorlichting en institutionele binding via verschillende workshops, duale programma’s, studieloopbaanbegeleiding, mentoring en coaching zijn dan weer geschikt om zowel doorstroom als rendement te verbeteren. Intakegesprekken lijken op basis van de literatuur geen geschikt instrument.

Download de onderzoekspublicatie