Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

Beeld van mogelijkheden en belemmeringen op gebied van doorstroom en stapelen

Auteurs:

Björn Dekker, Wil van Esch, Heidi van Leenen & Peter Krooneman

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Dekker, B., Van Esch, W., Van Leenen, H., & Krooneman, P. (2008). Doorstroom en stapelen in het onderwijs - eindrapport -. Amsterdam/'s-Hertogenbosch: Regioplan Beleidsonderzoek/CINOP.

Korte samenvatting:

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar stapelen en opstroom in het onderwijs dat Regioplan Beleidsonderzoek samen met het CINOP in de zomer van 2008 in opdracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft uitgevoerd. Het stapelen van opleidingen is mogelijk als gevolg van een grotere nadruk op efficiëntie, stelselwijzigingen en autonome factoren sterk afgenomen in de jaren negentig van de vorige eeuw. Vanuit het perspectief van talentbenutting is er nu weer meer aandacht voor de mogelijkheden voor opstroom en stapelen. Het onderzoek heeft onder meer tot doel om vast te stellen welke (on)mogelijkheden er voor doorstroom in het stelsel besloten liggen, in welke mate er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden en de houding en ervaringen van verschillende betrokken partijen.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is een onderzoek uitgevoerd waarin deskresearch, analyse van databestanden, interviews en een internetenquête zijn gecombineerd. Binnen het onderzoek worden er drie onderdelen onderscheiden die elk in een apart hoofdstuk zijn beschreven: juridische mogelijkheden, feitelijke opstroom en opstroom in praktijk. Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat er juridisch weinig belemmeringen zijn voor opstroom, maar dat er met name op het terrein van de aansluiting verbeteringen mogelijk zijn. Stapelroutes blijken voor een deel van de leerlingen een goede route naar het hoger onderwijs, maar er is ook een deel waarbij stapelen niet de ideale route blijkt. Het is dan ook de vraag of en in hoeverre stapelen extra moet worden gestimuleerd.  In die discussie zou naast mogelijkheden voor opstroom ook gesproken kunnen worden over het vóórkomen van afstroom, het versterken van de vmbo-mbo-route en de schoolkeuze na de basisschool.

Download de onderzoekspublicatie