Docenten Omgangskunde en Pedagogiek in het mbo: aanbod, vraag en inzet

Arbeidsmarkt van onderwijspersoneel

Auteurs:

Louise van de Venne, Jan Neuvel & Wil van Esch

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Van de Venne, L., Neuvel, J., & Van Esch, W. (2013). Docenten Omgangskunde en Pedagogiek in het mbo: aanbod, vraag en inzet. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) boden de Tweede Kamer onlangs een aantal rapporten en notities aan onder de gemeenschappelijke noemer ‘Arbeidsmarkt van onderwijspersoneel’. Een van de onderliggende rapporten is een bijdrage van ECBO: Docenten Omgangskunde en Pedagogiek in het mbo: aanbod, vraag en inzet. In opdracht van het ministerie van OCW gaan de verschillende rapporten vooral in op de kwantitatieve ontwikkeling van vraag en aanbod op de onderwijsarbeidsmarkt voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs op lange termijn.

Omgangskunde en Pedagogiek

Voor afgestudeerden aan de tweedegraads lerarenopleidingen voor Omgangskunde en Pedagogiek is het Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een belangrijk werkveld. Deze vakken worden in het mbo vooral op regionale opleidingscentra (roc’s) onder andere noemers aangeboden. In de onderbouw van het voorgezet onderwijs, waar de afgestudeerden ook benoembaar zijn, staan Omgangskunde en Pedagogiek niet vaak op het rooster. Vervangingsvraag Over de behoefte van mbo-instellingen aan leraren voor de vakken Omgangskunde en Pedagogiek, of vakken die deze elementen bevatten, is echter weinig bekend. Het ministerie van OCW wilde weten hoe groot de vraag naar deze leraren is en hoe die vraag zich verhoudt tot het aanbod aan afgestudeerden aan de lerarenopleidingen.

Het onderzoek van ECBO brengt aanbod en vraag in kaart en concludeert onder meer dat er de komende jaren hoogstwaarschijnlijk alleen sprake zal zijn van een vervangingsvraag.

Download de onderzoekspublicatie