Digitaal problemen oplossen in de 21ste eeuw

Hoe goed zijn mbo'ers toegerust?

Auteurs:

Ingrid Christoffels & Paul Steehouder

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Christoffels, I., & Steehouder, P. (2015). Digitaal problemen oplossen in de 21ste eeuw. Hoe goed zijn mbo’ers toegerust? 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft als taak studenten voor te bereiden op arbeidsmarkt, samenleving en vervolgonderwijs. Een uitdaging daarbij is dat de arbeidsmarkt en samenleving snel en ingrijpend veranderen. Hiermee veranderen ook de vaardigheden, vaak omschreven als 21ste-eeuwse vaardigheden, die nodig zijn om goed te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving in de toekomst. Deze publicatie richt zich op de 21ste-eeuwse vaardigheid digitaal problemen oplossen bij (jong)volwassenen in het algemeen, en binnen het mbo in het bijzonder. Met behulp van het PIAAC-onderzoek, internationaal vergelijkend onderzoek naar taal- en rekenvaardigheden en probleemoplossend vermogen, is gekeken hoe Nederland presteert op digitaal problemen oplossen in vergelijking met andere landen, hoe mbo’ers op dit vlak presteren in vergelijking met havisten en vwo?ers, en of er verschillen zijn tussen groepen binnen het mbo. Daarnaast kijken de onderzoekers naar de onderlinge samenhang tussen taalvaardig-heid, rekenvaardigheid en digitaal problemen oplossen.

Download de onderzoekspublicatie