De waarde(n) van brede vorming

Bildung in het beroepsonderwijs

Auteurs:

Pieter Baay & Alieke Hofland

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Baay, P., & Hofland, A. (2017). De waarde(n) van brede vorming. Pubicatie geschreven in opdracht van ROC Friese Poort. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

ROC Friese Poort onderzocht met ECBO de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Naast vakmanschap wordt brede vorming steeds belangrijker, ook in het beroepsonderwijs. Waar brede vorming tot nu toe vooral in het hoger onderwijs genoemd werd, brengen ROC Friese Poort en ECBO in hun publicatie het Bildungsdenken naar het mbo. CvB-voorzitter Remco Meijerink: “Van horeca tot technische bedrijven, iedereen drukte ons op het hart dat vakmanschap belangrijk is, maar dat minstens zoveel aandacht nodig is om studenten veerkrachtige en zelfverzekerde mensen te laten worden, die weten wat er speelt in de maatschappij en de wereld. Waarden als verstandigheid, rechtvaardigheid en moed, maar ook empathie, solidariteit en rentmeesterschap zijn daarbij essentieel.” In de publicatie ‘De waarde(n) van brede vorming: Bildung in het beroepsonderwijs’beschrijven ECBO-onderzoekers dr. Pieter Baay en Alieke Hofland verschillende waarden en koppeling met het leven van de student.

Download de onderzoekspublicatie