De volgende stap

Startrapportage tweede tranche VM2, jaar 1

Auteurs:

Renée van Schoonhoven & Dennis Heijnens

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Schoonhoven, R., & Heijnen, D. (2009). De volgende stap – startrapportage tweede tranche VM2, jaar 1. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Het VM2-experiment is bedoeld om na te gaan of méér leerlingen hun startkwalificatie halen als zij één doorlopende leerlijn doormaken van de basisberoepsgerichte leerweg naar niveau 2. Een leerlijn in de vorm van één traject, dat wordt aangeboden op en vanuit één onderwijslocatie en dat wordt verzorgd door één onderwijsteam. In het experiment wordt informatie verzameld ten behoeve van latere besluitvorming over dit thema.

Download de onderzoekspublicatie