De verloren zonen (m/v)

Terugkeer in het onderwijs van voortijdig schoolverlaters

Auteurs:

Barbara van Wijk, Erik Fleur, Erik Smits & Cees Vermeulen

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Wijk, B., Fleur, E., Smits, E., & Vermeulen, C. (2011). De verloren zonen (m/v) Terugkeer in het onderwijs van voortijdig schoolverlaters. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Voortijdig schoolverlaten wordt in de berichtgeving veelal gezien als het einde van het (onderwijs)verhaal. Onderwijsdeelnemers die zonder startkwalificatie uitvallen, zouden niet te motiveren zijn voor onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt echter dat meer dan een derde van de voortijdig schoolverlaters binnen 3 jaar terugkeert naar het onderwijs. Voor de uitvallers uit het schooljaar 2005/2006 betreft het 21.000 jongeren. Groepen deelnemers die naar onderwijstype of achtergrondkenmerken vaker uitvallen, keren minder vaak terug naar het onderwijs. Juist bij de in omvang grote groepen uitvallers valt dus nog veel terugkeerwinst te behalen.

Vaak is de terugkeer een succes. Van de terugkeerders is na 4 jaar een kwart opnieuw uitgevallen. De rest heeft of een startkwalificatie behaald, of volgt nog onderwijs. Het opnieuw uitvallen van terug­keerders gebeurt vooral onder die groepen die ook onder voortijdig schoolverlaters al veelvuldig uitvallen. Gerichte aandacht voor groepen terugkeerders die een verhoogd risico lopen op hernieuwde uitval lijkt dus mogelijk.

Download de onderzoekspublicatie