De vavo-deelnemers in beeld

De kansen die het vavo zijn deelnemers biedt, maar ook de knelpunten

Auteurs:

Ria Groenenberg, Barbara van Wijk & Wil van Esch

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Groenenberg, R., Van Wijk, B., & Van Esch, W. (2010). De vavo-deelnemers in beeld. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

In de programmalijn Beroepsonderwijs als keten doen de onderzoekers van ECBO onderzoek naar leerloopbanen van deelnemers. De rode draad in deze programmalijn is onderzoek naar de veranderingen in de routes die deelnemers in het onderwijsstelsel volgen. De programma­lijn brengt in beeld welke routes worden bewandeld en de mate waarin onderwijs­voorzieningen zich zien als losse schakel in een keten of als maatvoorziening in zeer individuele en persoons­afhankelijke opleidings­routes. In alle onderzoeken wordt gebruik gemaakt van BRON-gegevens van DUO (voorheen CFI) en interviews met en enquêtes onder directeuren, docenten/teamleiders en deelnemers. In deze korte publicatie zijn de resultaten van het onderzoek naar de in- en doorstroom van het vavo beknopt beschreven. Een uitgebreide weergave volgt in een later te verschijnen onderzoeks­rapport. Deze publicatie is de eerste in een reeks factsheets over de betekenis van het beroeps­onderwijs voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. De titel verwijst naar de veelzijdige doelgroep die het vavo bedient. Het vavo biedt volwassen deelnemers een tweede kans op een diploma. Maar deze traditionele doelgroep wordt kleiner. Het vavo verandert en komt steeds meer in beeld voor jongere deelnemers die een opvolgend (stapelen) of ander (herprofileren) diploma willen halen. Een andere, groeiende, groep deelnemers aan het vavo zijn relatief jonge leerlingen met leer- of gedrags­problemen. Zij slaagden niet in het regulier voortgezet onderwijs en maken op het vavo een nieuwe start. Dit factsheet beschrijft de kansen die het vavo zijn deelnemers biedt, maar ook de knelpunten in het bedienen van deze veelzijdige groep deelnemers. Naast het factsheet is ook een volledige onderzoeksrapportage beschikbaar.

Download de onderzoekspublicatie