De toekomst begint vandaag

21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

Auteurs:

Ingrid Christoffels & Pieter Baay

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Christoffels, I., & Baay, P. (2016). De toekomst begint vandaag: 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Van de huidige banen in Nederland verdwijnt volgens voorspellingen de komende twintig jaar bijna de helft. Een gevolg van computerisering en andere megatrends in de samenleving. Daardoor zal ook het werk dat behouden blijft van karakter veranderen. Tegelijk zullen nieuwe banen ontstaan. Niemand weet nog hoe die eruit gaan zien. Maar duidelijk is al wel dat de werknemer van straks over meer en/of andere kwaliteiten zal moeten beschikken dan voorheen. Waar gaat het eigenlijk om? Over die ?21ste-eeuwse vaardigheden? wordt veel gesproken. Maar waar gaat het precies om? Deze publicatie geeft daar antwoord op. Ingrid Christoffels en Pieter Baay schetsen aan de hand van literatuuronderzoek welke veranderingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij op ons afkomen. En welke eisen die ontwikkelingen stellen aan werknemers en burgers van de toekomst. Dat komt samen in een set 21ste-eeuwse vaardigheden die in het bijzonder relevant zijn voor het beroepsonderwijs. Wegwijzer en vraagbaak ?De toekomst begint vandaag? is bedoeld als wegwijzer en vraagbaak voor professionals uit het beroepsonderwijs. De publicatie gaat uitvoerig in op de aard en inhoud van de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheden. Bespreekt onderzoek naar enkele van deze vaardigheden. En gaat in op hoe die in de soms overvolle curricula van het beroepsonderwijs toch een stevige plek kunnen krijgen. Om op die manier studenten optimaal voor te bereiden op de toekomst. Een uitdaging van formaat, want: die toekomst begint vandaag!

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op