De route van havo naar mbo: uitweg of omweg?

De doorstroom van havo naar mbo in kaart gebracht

Auteurs:

Sandra van den Dungen & Anneke Westerhuis

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van den Dungen, S., & Westerhuis, A. (2010). De route van havo naar mbo: uitweg of omweg? Feiten en opvattingen over de doorstroom van het havo naar het mbo. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

In een in 2008 verschenen verkenning naar de doorstroom in het Nederlandse onderwijs wordt opgemerkt dat jaarlijks een redelijk grote groep havisten naar het mbo gaat, maar dat we nog weinig weten van deze doorstromers. In dit onderzoek wordt de doorstroom van het havo naar het mbo in kaart gebracht. Het factsheet heeft als titel meegekregen ?De route van havo naar mbo: uitweg of omweg?? Deze titel karakteriseert  volgens de onderzoekers de twee mogelijke betekenissen van deze route. Een uitweg voor de leerlingen die vastlopen in het havo of een omweg die voorkomen kon worden als in een eerder stadium beter overwogen keuzes gemaakt waren? Een waardevolle aanvulling op de meer traditionele routes of een indicatie van een aansluitingsprobleem dat ook op een andere manier kan worden opgelost? In dit factsheet wordt deze vraag beantwoord. Naast het factsheet is ook een volledige onderzoeksrapportage beschikbaar