De positie van het mbo in het buitenland

Studie naar multifunctionaliteit van het mbo in de VS en enkele Europese landen

Auteurs:

Karel Visser, Anneke Westerhuis & Ben Hövels

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Visser, K., Westerhuis, A., & Hövels, B. (2010). De positie van het middelbaar beroepsonderwijs in het buitenland. Een Nederlandse studie naar de multifunctionaliteit van beroepsonderwijs op middelbaar niveau in de Verenigde Staten en enkele Europese landen. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Hoe ziet middelbaar beroeps­onderwijs eruit in verschillende landen? Die vraag staat centraal in deze brochure, waarbij beknopt de situatie in Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Verenigde Staten, Vlaanderen en Nederland in kaart is gebracht. Deze inventarisatie laat zowel overeenkomsten als verschillen tussen landen zien wat betreft de positionering en invulling van middelbaar beroeps­onderwijs. Vooral de verschillen tussen elk van de zes besproken landen en Nederland zijn interessant om een beter zicht te krijgen op de mogelijk sterke en zwakke punten van het Nederlandse beroeps­onderwijs­systeem. De brochure eindigt dan ook met leerpunten die we elders nauwkeurig dienen te volgen zodat we daarvan kunnen leren.

Download de onderzoekspublicatie