De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen

Verkenning van de effecten van switchen tussen de domeinen in het mbo (bol niveau 4)

Auteurs:

Amelia Román & Barbara van Wijk

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Román, A., & Van Wijk, B. (2012). De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen; Verkenning van de effecten van switchen tussen de domeinen in het mbo (bol niveau 4). Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

In de publicatie De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen verkennen de onderzoekers de effecten van switchen van mbo-domein. Ze concluderen dat switchen negatieve effecten kan hebben, maar bij een positieve en onderbouwde keuze door de deelnemer én goede opvang in de nieuwe opleiding juist ook heel succesvol kan zijn. Ongeveer 15% van de deelnemers in de bol op niveau 4 switcht tijdens zijn leerloopbaan in het mbo van domein. Ze starten bijvoorbeeld met een opleiding in het domein Media en vormgeving, maar stromen tussentijds door naar een opleiding bij Zorg en welzijn.

Omvang en effect van switchen

Hoeveel deelnemers switchen van het ene naar het andere mbo-domein? Wat betekent een switch voor de studieduur, het diplomarendement, voortijdige schooluitval en het stapelen van diploma?s tot een hoger onderwijsniveau? En zijn er verschillen tussen domeinen? Deze verkenning geeft een eerste antwoord op deze, en andere, vragen.

Het onderzoek

In het onderzoek zijn leerloopbanen geanalyseerd van vmbo-gediplomeerde deelnemers die instromen in de bol op niveau 4. De onderzoekers hopen dat de onderzoekresultaten de discussie over de (on)wenselijkheid van switchen verder voeden.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op