De laaggeletterden centraal

Auteurs:

Annemarie Groot, Ingrid Christoffels, Christine Clement en Jo Fond Lam

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Groot, A., Christoffels, I., Clement, C. & Lam, J.F. (2018). De laaggeletterden centraal. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Dit rapport maakt onderdeel uit van het onderzoek De Laaggeletterde Centraal: een tweejarig onderzoek waarin gestreefd wordt meer inzicht te krijgen in de problemen die laaggeletterden ervaren en welke behoeften in ondersteuning zij hebben. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: hoe ervaren laaggeletterden zelf hun laaggeletterdheid en wat voor gevolgen heeft dit voor het beleid op het gebied van motivatie om een cursus te volgen én inrichting van het taalaanbod? Door kennis over de doelgroep te vergroten en met name over hoe zij zelf hun laaggeletterdheid ervaren, kan een aanbod worden gecreëerd dat wellicht beter tegemoet komt aan hun wensen. Hierdoor zijn mogelijk meer laaggeletterden intrinsiek gemotiveerd om een cursus te volgen en worden zij minder geconfronteerd met negatieve gevolgen.

Eerste deelstudie

Het eerste deelproject van het onderzoek De Laaggeletterden Centraal heeft als doel na te gaan welke indeling van laaggeletterden mogelijk is op grond van problemen en behoeften die laaggeletterden zelf ervaren. Startpunt is om vanuit de literatuur te inventariseren wat al bekend is over problemen en behoeften van laaggeletterden. De uitkomsten dienen als input voor interviews.

Andere deelstudies en eindrapportage: 

Download de onderzoekspublicatie