De laaggeletterden centraal

Auteurs:

Annemarie Groot, Ingrid Christoffels, Christine Clement en Jo Fond Lam

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Groot, A., Christoffels, I., Clement, C. & Lam, J.F. (2018). De laaggeletterden centraal. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Dit rapport maakt onderdeel uit van het onderzoek De Laaggeletterde Centraal: een tweejarig onderzoek waarin gestreefd wordt meer inzicht te krijgen in de problemen die laaggeletterden ervaren en welke behoeften in ondersteuning zij hebben. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: hoe ervaren laaggeletterden zelf hun laaggeletterdheid en wat voor gevolgen heeft dit voor het beleid op het gebied van motivatie om een cursus te volgen én inrichting van het taalaanbod? Door kennis over de doelgroep te vergroten en met name over hoe zij zelf hun laaggeletterdheid ervaren, kan een aanbod worden gecreëerd dat wellicht beter tegemoet komt aan hun wensen. Hierdoor zijn mogelijk meer laaggeletterden intrinsiek gemotiveerd om een cursus te volgen en worden zij minder geconfronteerd met negatieve gevolgen.

Download de onderzoekspublicatie

Neem voor meer informatie contact op